En inblick i designprocessen

Grafisk identitet Solkraft Direkt

Det är dags att titta över din verksamhets visuella material, och du ska anlita en designer eller byrå. Men hur väljer du leverantör? Jo en av de viktigaste sakerna att titta på, förutom portfolio och referenser, är hur deras designprocess ser ut. Försäkra dig om att de följer en grundlig process, och inte bara producerar design som snabbmat. Framtagning av en logotyp till exempel, bör grundas i ordentlig research och strategi, och ett sådant projekt bör ta mellan 30-50 timmar, många gånger mer än så.

Därför tänkte jag idag ge er en inblick i hur en designprocess kan se ut. Som exempel har jag valt en fantastisk verksamhet; Solkraft Direkt. För mig är Solkraft Direkt den bästa sortens kund – drivna, engagerade och entreprenörer ut i fingerspetsarna, och med en nutidsrelevant och hållbar verksamhet. Så därför var jag förstås väldigt glad över att få ta fram Solkraft Direkts nya logotyp och grafiska identitet. Slutresultatet av projektet kan man se i min portfolio, men hur såg arbetsprocessen ut?

Min designprocess

Jag brukar normalt dela upp större designprojekt i tre faser; koncept & idé, design & revideringar, och färdigställande & leverans. Faserna överlappar naturligtvis varandra ibland, samt skiljer sig från projekt till projekt, men generellt så brukar arbetsfördelningen bli att koncept & idé är 50% av projektet, design & revideringar ca 30%, och färdigställande & leverans resterande 20%.

1.

Koncept & idé

Brief, ev. workshop, research, koncept- och idéarbete, skissarbete och presentation.

2.

Design & revideringar

Digitalisering, designarbete, färgsättning, typografi, presentation och revideringar.

3.

Färdigställande & leverans

Färdigställande av design och material, leverans av alla filer och avstämning.

Brief

Innan det är dags att börja titta på koncept så är det några saker som behöver finnas på plats, först och främst en brief. Designbriefen är det absolut viktigaste i projektet – det är den som säkerställer att kunden får det resultat som hen vill ha och ser framför sig.

En designbrief ska först och främst fokusera på det önskade resultatet och målet med designprojektet, inte på de visuella delarna – det är formgivarens ansvar. 

När det gäller Solkraft Direkt gick vi grundläggande igenom varumärke och positionering i workshop-format innan vi påbörjade projektet. Det är viktigt att ha en strategisk grund att bygga den grafiska identiteten på, för att kunna säkerställa att man når önskat resultat.

Research

Nästa steg är att lära känna verksamheten ytterligare, det är här jag går igenom så grundlig research som budgeten tillåter – research rörande bransch, målgrupp, konkurrenter och varumärke. Sedan går jag vidare till den visuella researchen, här får jag inspiration och visuella referenser. Det vill säga, jag samlar exempel på olika stilar och visuella metoder, för att hitta möjliga vägar att gå.

Koncept & idé

När jag började titta på koncept och form hade jag ett antal värdeord att utgå ifrån:

– Sol, solceller,  förnybar energi, kraft och miljöhänsyn.
– Premium, kvalitet och avkastning.
– Snabbt, smidigt och professionellt.

Med bakgrund i brief, research och värdeord satte jag igång att skissa. Jag som har konstnärsbakgrund föredrar alltid att initialt jobba med penna och papper, och så här kan det se ut när jag börjar undersöka olika koncept och former:

Slutligen presenterade jag fyra olika koncept för kunden: I det första förslaget utgick jag från ett mönster av fyra solceller, och formade dem så att man även ser en blomma som ska symbolisera en solros, och står för sol och miljöhänsyn, samt (i det tomma utrymmet i mitten) en sol med fyra längre och fyra kortare strålar. Man kan även se en fyrklöver, som står för avkastningen som man får av solkraft.

I det andra förslaget har jag också utgått från mönstret av fyra solceller, och man kan se fyrklövern från förra förslaget, samt ett S för Solkraft Direkt.

Det tredje förslaget har en lite lekfullare, men samtidigt robust och teknisk känsla. Här utgick jag återigen från mönstret av de fyra solcellerna, men byggde om dem till former som påminner om ett tak med solpaneler och en sol över.

I det fjärde förslaget är den tydligaste symboliken ett hustak med ett fönster på gaveln och en sol som en cirkel över. Men sedan kan man även se en on-knapp som står för ström och energi, och en pil uppåt som symboliserar utveckling samt ”direkt”, dvs att solpanelerna kommer upp på taket snabbt och smidigt.

Tillsammans beslöt vi sedan att det var det sista förslaget som kändes mest rätt för Solkraft Direkt, och jag gick då vidare och plockade in mina teckningar i Illustrator.

Design & revideringar

Såhär kan det se ut när jag jobbar med en logotyp i Illustrator – jag utforskar former och provar olika alternativ i vad som kan se ut som en enda röra, men som fungerar så att jag hela tiden flyttar ut bortvald grafik bort från mina ritytor, där till slut de formerna jag är mest nöjd med blir kvar.

När jag har ett antal varianter som jag är nöjd med så går jag vidare och provar olika typsnitt samt färger på ett liknande sätt.

Slutligen hade jag tre olika varianter på symboler, två typsnitt och två färgkombinationer som jag var nöjd med, och då presenterade jag följande för kunden:

Tre olika symboler utifrån den som vi valde att gå vidare med; dels originalet, dels två stycken där jag hade jobbat lite mer med formen för att få till andra uttryck. Jag presenterade två olika typsnittsalternativ – och två olika färgkombinationer, en med guldkänsla och en som var väldigt solgul.

För att verkligen fokusera på premium-känslan som vi ville få till, så valde vi att gå vidare med den enklare originalsymbolen, samt med en modifierad variant av den guldiga färgkombinationen.

Färdigställande & leverans

Efter att vi hade valt logotypvariant så renodlade jag formen genom att använda en geometrisk grid och justera symbolen optiskt.

Här är den färdiga logotypen med valda profilfärger, och några exempel på applicering:

Olika varianter på en logotyp är viktigt för att man ska kunna använda den i olika sammanhang och i olika media. Här tog jag fram en originalversion, en vänsterställd och en horisontell version, samt en med bara symbol, att använda t.ex. på sociala medier.

Efter att Solkraft Direkts logotyp var klar, så gick jag vidare med resten av den grafiska identiteten. Jag tog fram typografi, profilfärger, grafiska element, ikoner, bildmanér, exempel på applicering på tryckmaterial, i presentationer och på profilprodukter.

Allt sammanställdes sedan i en profilmanual på 36 sidor, med exempel på och regler för hur den grafiska identiteten ska användas. Den grafiska profilmanualen är till för att möjliggöra för någon som inte är formgivare att hantera visuellt material, och för att säkerställa att hela verksamheten ger ett enhetligt och professionellt intryck.

Och där var den färdig och levererad – en ny och fräsch logotyp och grafisk identitet till Solkraft Direkt. Du kan läsa mer om min arbetsprocess här. Frågor, funderingar, eller intresserad av att uppdatera din verksamhets visuella identitet? Hör av dig till mig!

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell