Är du en hjälte?

Med en affärsmodell som gör världen bättre?

Har din verksamhet en värderingsdriven eller cirkulär affärsmodell? Jag bryr mig lite extra om att lyfta verksamheter som vill skapa en positiv förändring i världen, och erbjuder därför en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida. Läs vidare för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Exempel på kvalificerade verksamheter

Det här är exempel på verksamheter som kan vara kvalificerade för en hjälterabatt, men jag kommer att avgöra från fall till fall. Storleken på rabatten bestäms utifrån verksamhet, och gäller endast nyproduktion av logotyp, grafisk profil eller hemsida. Beställer man allt på en gång gäller rabatten alla delar, beställer man först logotyp och sedan hemsida vid senare tillfälle gäller rabatten bara logotypen. Endast en hjälterabatt per verksamhet.

Cirkulära företag

Har ditt företag en cirkulär affärsmodell? Jobbar ni exempelvis med förnybar energi, delningsplattformar, eller att förlänga produkters livslängd?

Hållbara företag

Är hållbarhet kärnan i er affärsmodell eller verksamhet? Jobbar ni exempelvis med växtbaserade livsmedel, giftfri odling eller att motverka matsvinn?

Ideella verksamheter

Har du en ideell organisation som jobbar för miljö, djur- eller mänskliga rättigheter? Kanske med parasport, våldsförebyggande eller mot fattigdom?

Är jag en hjälte?

Kontakta mig och berätta om din verksamhet och affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Gör stort intryck med litet avtryck

Ansvarsfull marknadsföring kan innebära många saker. Det kan betyda att man inte marknadsför produkter och tjänster som har negativa effekter på människor, djur och natur. Det kan också betyda att man är ärlig i sin marknadsföring, det vill säga inte använder osanningar, förvränger eller undanhåller fakta. 

Men ansvarsfull marknadsföring kan också handla om att ta ansvar för resursåtgången och materialanvändningen i marknadsföringen, och det är här jag har valt att arbeta efter en cirkulär affärsmodell. Läs mer om det, och mitt pågående hållbarhetsarbete, nedan.

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell