Nätverk för Västeråsföretag

Västerverk

Jag tror på småskaligt och lokalt. Och jag tror på nätverk och samarbeten! Det var så tanken om Västerverk kom till – i och med att Coronapandemin gjorde det ännu tydligare hur beroende vi är av varandra och vårt närområde.

Först ville jag göra något för att stötta Västerås lokala verksamheter genom den svåra tiden, och efter att ha tagit inspiration från andra initiativ så blev Västerverk en digital samlingsplats för lokala verksamheters initiativ och erbjudanden i kristider. Här lyckades vi samla över 30 Västeråsföretag som kunde lyfta sina anpassade tjänster och erbjudanden.

Namnet Västerverk ska påminna om mästerverk, och är även en sammanslagning av Västerås Verksamheter. Logotypen är en kombination av två V:n, en kompasspil uppåt som symboliserar en väg framåt, och en stjärna som symboliserar mästerverk.

Västerverks hemsida ligger kvar men var bara aktiv under en kort tid 2020.

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell