projektiva grafisk identitet & hemsida

Projektiva är ett konsultföretag med systemutveckling och projektledning som kärnverksamhet, främst inom IT. Jag var glad över att få uppdraget att ta fram Projektivas nya logotyp och grafiska identitet, plus en alldeles ny hemsida.

logotyp

Logotypen är framtagen för att förmedla känslan av närhet till kund, kvalitet, glädje och öppenhet, samt kommunicera IT, systemutveckling och projektledning. Logotypen består av texten Projektiva, samt en symbol. Symbolen är en kombination av två P, ett för Projektiva och ett för projektledning, varav det ena P:et kan ses inuti det andra i den negativa ytan. I formen finns även referenser till kretskort, vilket kan symbolisera både IT och projektledning.

grafisk identitet

Projektivas grafiska identitet är framtagen med utgångspunkt i IT, systemutveckling, projektledning och konsulttjänster. Syftet var att skapa en grafisk identitet med ett mjukt och öppet, men professionellt uttryck, som har tydliga kopplingar till IT samt kommunicerar Projektivas Värdegrund.

Den grafiska identiteten består av: En logotyp i ett antal olika utföranden, färgpalett och tillhörande typsnitt, ett antal bilder som utgör starten på ett bildmanér, samt en samling grafiska element. De grafiska elementen består av ett antal olika former tagna ur en enkel grundsymbol som refererar till kretskort.

leverans

  • Logotyp (i 4 olika färger, i horisontellt format, samt som symbol)
  • Grafisk profilmanual (Logotyp, Profilfärger, Typografi, Bildmanér, Grafiska element)
  • Grafiska element
  • Bildmaterial
  • Grafik till sociala medier
  • Hemsida