Valid Logotyp

Valid Psykologkompetens arbetar med metoder från Kognitiv beteendeterapi (KBT) med fokus på psykologens unika kompetens. Jag fick uppdraget att ta fram en ny logotyp åt Valid i samband med företagets flytt till nya lokaler.

logotyp

Valids logotyp är framtagen för att kommunicera professionalitet och värme, samtidigt som den är modern i formen och lättanvänd. Den är även menad att kommunicera psykologi och en seriös konsultkänsla. Logotypen består av företagsnamnet Valid samt en tagline; Psykologkompetens, i versaler, samt en symbol. Symbolen är en kombination av ett V och ett P för Valid Psykologkompetens, samt en abstrakt form av en hjärna för psykologi, och en pratbubbla för samtal och konsultverksamhet.

leverans

  • Logotyp (i 2 olika färger samt i alternativt horisontellt format)
  • Manual med instruktioner för användning