Västerås Citygymnasium

Grafisk profil| Logotyp

Uppdrag

Västerås Citygymnasium är en gymnasieskola med profilerna mänskliga rättigheter, räddningstjänst och språk, och fokus på interkulturell pedagogik. Jag fick uppdraget att ta fram en ny logotyp och grafisk identitet inför deras 10-årsjubileum. Önskemålet var att profilera sig tydligare som en interkulturell skola med globala anknytningar och fokus på mänskliga rättigheter.

VCG

Lösning

Västerås Citygymnasiums grafiska identitet är framtagen för att kommunicera en klassisk college-känsla med en modern antydan, med tydlig känsla av internationalitet, interkulturalitet och mänskliga rättigheter. Syftet var att tydligare profilera Citygymnasiet samt förmedla skolans värdegrund.

Logotypen är framtagen för att förmedla följande värdeord: globalt, interkulturellt, mångkulturellt och mänskliga rättigheter, samt en klassisk känsla av college och internationalitet. Logotypen består av texten Västerås Citygymnasium, en tagline: Est. 2008, samt en symbol. Symbolen är en kombination av bokstäverna VCG och en jordglob, och innehåller även Västerås Citygymnasiums ledord: Kunskap, Omtanke och Omvärld.

Leverans

Logotyp, emblem, symbol
Grafisk profilmanual
Grafiska element

Vad kan jag hjälpa dig med?

Vill du få möjlighet att diskutera din företagsvision och ta reda på hur jag kan hjälpa dig att nå dina mål? Inledande rådgivning bjuder jag alltid på, utan att du behöver förbinda dig till något mer än eventuellt kaffe. Hör av dig så bokar vi ett möte!

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell