PM Admin

PM Admin är ett digitalt dagboksverktyg för projekthantering inom bygg-och infrastruktursektorn. Jag fick uppdraget att ta fram logotyp till verktyget samt UI- och UX-design till betaversionen. 

Logotyp

Logotypen är framtagen för att förmedla en mjuk, användarvänlig och “appig” känsla, med en teknisk antydan. PM står för Promemoria vilket på latin betyder “för minnet” och oftast syftar till någon form av minnesanteckningar. Logotypen består av texten PM Admin i gemener, samt en symbol. Symbolen är en kombination av bokstäverna PM och ett gem; vilket refererar till promemoria.

UI-design

Designen jag tog fram till verktyget PM Admin utgår från logotypen och tillhörande färger, och har designats för att vara så enkel som möjligt, och gå att byggas ut allt eftersom komplexiteten i verktyget ökar. Ljusa bakgrundsfärger har kombinerats med en mörkgrå, samt en grön och den grön-blå övertoningen för att ge fokus till knappar och liknande. Eftersom PM Admin är ett dagboksverktyg har dagens datum fått en framträdande roll, i form av en flik som leder till en datumväljare vid klick.

leverans

  • Logotyp (i 4 olika färger, samt i alternativt horisontellt format)
  • UI-design (i form av klickbara prototyper samt specifikationer för utvecklare)

Vad kan jag hjälpa dig med?

Vill du få möjlighet att diskutera din företagsvision och ta reda på mer om hur jag kan hjälpa dig att nå dina mål? Inledande rådgivning bjuder jag alltid på, utan att du behöver förbinda dig till något mer än eventuellt kaffe. Hör av dig så bokar vi in en tid!