Västerås Citygymnasium

Västerås Citygymnasium är en gymnasieskola med profilerna mänskliga rättigheter, räddningstjänst och språk, och fokus på interkulturell pedagogik. Jag fick uppdraget att ta fram en ny logotyp och grafisk identitet inför deras 10-årsjubileum. Önskemålet var att profilera sig tydligare som en interkulturell skola med globala anknytningar och fokus på mänskliga rättigheter.

Logotyp

Logotypen är framtagen för att förmedla följande värdeord: globalt, interkulturellt, mångkulturellt och mänskliga rättigheter, samt en klassisk känsla av college och internationalitet. Logotypen består av texten Västerås Citygymnasium, en tagline: Est. 2008, samt en symbol. Symbolen är en kombination av bokstäverna VCG och en jordglob, och innehåller även Västerås Citygymnasiums ledord: Kunskap, Omtanke och Omvärld.

Grafisk identitet

Västerås Citygymnasiums grafiska identitet är framtagen för att kommunicera en klassisk college-känsla med en modern antydan, med tydlig känsla av internationalitet, interkulturalitet och mänskliga rättigheter. Syftet var att tydligare profilera Citygymnasiet samt förmedla skolans värdegrund.

Den grafiska identiteten består av: En logotyp i ett antal olika utföranden, profilfärger, typografi, ett antal bilder som utgör starten på ett bildmanér, samt en samling grafiska element. De grafiska elementen består av ett antal olika symboler som är kombinationer av cirklar och streck, och är inspirerade av jordgloben i Västerås Citygymnasiums logotyp.

leverans

  • Logotyp (i 3 olika färger, i horisontellt format, samt som emblem)
  • Grafisk profilmanual (Logotyp, Profilfärger, Typografi, Grafiska element, Bildmanér)
  • Grafiska element, bildmaterial

Vad kan jag hjälpa dig med?

Vill du få möjlighet att diskutera din företagsvision och ta reda på mer om hur jag kan hjälpa dig att nå dina mål? Inledande rådgivning bjuder jag alltid på, utan att du behöver förbinda dig till något mer än eventuellt kaffe. Hör av dig så bokar vi in en tid!