Ansvarsfull marknadsföring

Lyft företaget utan att sänka planeten

Gör stort intryck med litet avtryck

Ansvarsfull marknadsföring kan innebära många saker. Det kan betyda att man inte marknadsför produkter och tjänster som har negativa effekter på människor, djur och natur. Det kan också betyda att man är ärlig i sin marknadsföring, det vill säga inte använder osanningar, förvränger eller undanhåller fakta. 

Men ansvarsfull marknadsföring kan också handla om att ta ansvar för resursåtgången och materialanvändningen i marknadsföringen, och det är här jag har valt att arbeta efter en cirkulär affärsmodell. Läs mer om det, och mitt pågående hållbarhetsarbete, nedan.

De fyra R:en i ansvarsfull marknadsföring

Reflect

För att göra en hållbar profilering behöver den göras eftertänksam och strategisk.

Reduce

Reducera behovet av omprofilering och/eller behovet av tryckt eller producerat material.

Replace

Ersätt tryckt material med digitala alternativ, helt behovsanpassat och lätt att distribuera till kunden.

Reuse

Återanvänd existerande profilmaterial med olika metoder, eller återanvänd råvaror till nytt material.

Varumärkesstrategi

Reflect & reduce

Att utveckla ett varumärke utan varumärkesstrategi är som att ge sig ut och vandra utan karta; du kommer att hamna någonstans men förmodligen inte där du hade tänkt dig. För att en profilering eller omprofilering ska kunna göras hållbar så behöver den vara eftertänksam och strategisk. Vad finns det för förutsättningar och möjligheter? Finns det något existerande material att ta hänsyn till och som går att återanvända? Kommer det verkligen att behövas tryckt material? Hur kan vi använda material på ett så effektivt sätt som möjligt? Jag guidar och hjälper dig att svara på frågor för att vi ska hitta kärnan i varumärket.

Digitala trycksaker

Replace

Vad är digitala trycksaker? Det låter motsägelsefullt, och det är just därför jag kallar det så. En digital trycksak blir lättare att distribuera – ni kan skicka ut länkar till separata delar, den kan bli interaktiv och rörlig och länka till vad ni vill. Den går att hålla aktuell och uppdaterad, det blir lättare att göra en ny nästa gång, och den är snällare mot miljön än en tryckt. Och sist men inte minst – er digitala trycksak kommer att göra stort intryck!

Cirkulärt profilmaterial

Reuse

Ditt varumärke är viktigt. Var och hur och varför din verksamhet syns spelar roll. Så om material med ditt företags logotyp och profil slängs och hamnar i avfall, eller som skräp på marken, då påverkar det ditt varumärke. Återbrukat, cirkulärt profilmaterial har ett annat hantverksvärde eftersom det inte kan masstryckas, och det tillsammans med det faktum att det är återbrukat, gör att den som får ditt material i handen kommer att värdera det på ett annat sätt. 

Mitt hållbarhetsarbete

Lokalt företagande

Jag anlitar alltid lokala entreprenörer och företag, och tror på att ett skifte mot fler lokala och småskaliga leverantörer, framför färre storföretag, är nödvändigt för en hållbar framtid.

Samarbeten

Jag jobbar främst med kunder som är värderingsdrivna och vill skapa en positiv förändring i världen. Det finns också ett antal verksamheter som jag av hållbarhetsskäl, miljömässiga och sociala, inte samarbetar med.

Ärlighet

Jag bidrar inte heller till greenwashing av företag – skulle en verksamhet vilja att jag marknadsför eller framställer något som hållbart som jag inte tycker är det, så kommer jag att påtala det och förklara varför jag inte gör det. Istället guidar jag gärna i mer hållbara val om kunden vill!

Leverantörer

Jag fokuserar särskilt på att lyfta och stärka de företag som har socialt och miljömässigt hållbara mål och drivkrafter, och jag väljer i den mån jag kan ut mina leverantörer efter samma kriterier.

Trycksaker

Jag jobbar främst med digitala designlösningar, och när det kommer till trycksaker och profilmaterial så erbjuder jag cirkulära lösningar, det vill säga helt återbrukat profilmaterial.

Växtbaserat

En av de allra mest effektiva sakerna du kan göra för klimatet, djuren och hälsan är att välja en växtbaserad kost. Jag är vegan sedan 2013 och när jag bjuder mina kunder på lunch eller bjuder på mat i samband med verksamheten är den alltid grön.

Pro bono

Varje år har jag en ”pro bono-pott” som tillåter mig att hjälpa exempelvis organisationer vars verksamhet ligger mig varmt om hjärtat. Hur stor potten är varierar med min övriga arbetsbörda, men det är en del av min verksamhet som jag själv värderar högt.

Cirkulärt företagande

Cirkulär ekonomi är ett system där resurser kan återskapas om och om igen istället för att som i rådande linjära ekonomi produceras, användas och sedan kastas. Jag har nyligen börjat jobba efter en cirkulär affärsmodell i mitt företag, och jag är medlem i och jobbar med CirEko.

Är du en hjälte?

Jag hjälper hållbara verksamheter att få konkurrens- och genomslagskraft, genom att erbjuda ett ”hjältestöd”, som är ett marknadsföringsstöd bestående av ett antal olika tjänster paketerade efter verksamhetens behov, pro bono-finansierade av mig. Följ länken nedan för att se vad du kan få hjälp med, och om din verksamhet är kvalificerad för hjältestöd!

Hur bidrar du?

Berätta gärna för mig om ditt ansvarsfulla företagande, och jag tar tacksamt emot tips och råd på hur jag kan förbättra min verksamhet!

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell