Ansvarsfull marknadsföring

Lyft ditt företag utan att sänka planeten

Gör stort intryck med litet avtryck

Ansvarsfull marknadsföring kan innebära många saker. Det kan betyda att man inte marknadsför produkter och tjänster som har negativa effekter på människor, djur och natur. Det kan också betyda att man är ärlig i sin marknadsföring, det vill säga inte använder osanningar, förvränger eller undanhåller fakta. 

Men ansvarsfull marknadsföring kan också handla om att ta ansvar för resursåtgången och materialanvändningen i marknadsföringen, och det är här jag har valt att arbeta efter en cirkulär affärsmodell. Läs mer om det, och mitt pågående hållbarhetsarbete, nedan.

Lokalt företagande

Jag anlitar alltid lokala entreprenörer och företag, och tror på att ett skifte mot fler lokala och småskaliga leverantörer, framför färre storföretag, är nödvändigt för en hållbar framtid.

Samarbeten

Jag jobbar aktivt för att mitt arbete inte ska skada någon annan, och därför arbetar jag exempelvis inte med branscher som fossilindustrin, spel, vapen, flyg eller köttindustrin. Jag jobbar främst med kunder som är värderingsdrivna och vill skapa en positiv förändring i världen.

Ärlighet

Jag bidrar inte heller till greenwashing av företag – skulle en verksamhet vilja att jag marknadsför eller framställer något som hållbart som jag inte tycker är det, så kommer jag att påtala det och förklara varför jag inte gör det. Istället guidar jag gärna i mer hållbara val om kunden vill!

Leverantörer

Jag fokuserar särskilt på att lyfta och stärka de företag som har socialt och miljömässigt hållbara mål och drivkrafter, och jag väljer i den mån jag kan ut mina leverantörer efter samma kriterier.

Trycksaker

Jag jobbar främst med digitala designlösningar, och när det kommer till trycksaker och profilmaterial så erbjuder jag cirkulära lösningar, det vill säga helt återbrukat profilmaterial.

Växtbaserat

En av de allra mest effektiva sakerna du kan göra för klimatet, djuren och hälsan är att välja en växtbaserad kost. Jag är vegan sedan 2013 och när jag bjuder mina kunder på lunch eller bjuder på mat i samband med verksamheten är den alltid grön.

Pro bono

Varje år har jag en ”pro bono-pott” som tillåter mig att hjälpa exempelvis organisationer vars verksamhet ligger mig varmt om hjärtat. Hur stor potten är varierar med min övriga arbetsbörda, men det är en del av min verksamhet som jag själv värderar högt.

Cirkulärt företagande

Cirkulär ekonomi är ett system där resurser kan återskapas om och om igen istället för att som i rådande linjära ekonomi produceras, användas och sedan kastas. Jag har nyligen börjat jobba efter en cirkulär affärsmodell i mitt företag, och jag är medlem i och jobbar med CirEko.

Cirkulär profilering

Vad är profilering? Profilering handlar i mångt och mycket om att tydliggöra verksamhetens identitet och varumärke, och se till att varumärket representeras väl och enhetligt. Det här görs bland annat med ett antal olika visuella hjälpmedel, som logotyp, färger, typsnitt, illustrationer och grafik, som tillsammans bildar verksamhetens grafiska profil och sedan appliceras på det material man har i verksamheten. Och det är här problemet kommer in. 

På grund av att det är så viktigt att ha en enhetlig och välarbetad profil som syns, för att skapa igenkänning, trovärdighet och synlighet – så tillverkas det naturligtvis en massa material som är profilerat. Det här materialet har oftast bara ett marknadsföringssyfte, och tappar sitt värde så fort det har distribuerats, eller så fort det blir inaktuellt, vilket ofta går ganska fort. Ska verksamheten göra en omprofilering, vilket i sig kan vara en bra idé, så blir automatiskt en massa material inaktuellt, och slängs eller i bästa fall återvinns.

Här finns det mycket att göra vad gäller att börja ta ansvar för resursåtgången och materialanvändningen i sin marknadsföring, och det är här jag har börjat använda mig av en cirkulär affärsmodell för att hjälpa mina kunder att göra just det.

Jag ser en cirkulär profilering som bestående av fyra delar, som jag än så länge kallar reflect, reduce, replace och reuse.

Reflect

För att göra en hållbar profilering behöver den göras eftertänksam och strategisk.

Reduce

Reducera behovet av omprofilering och/eller behovet av tryckt eller producerat material.

Replace

Ersätt tryckt material med digitala alternativ, helt behovsanpassat och lätt att distribuera till kunden.

Reuse

Återanvänd existerande profilmaterial med olika metoder, eller återanvänd råvaror till nytt material.

Har din verksamhet en värderingsdriven eller cirkulär affärsmodell? Jag bryr mig lite extra om att lyfta verksamheter som vill skapa en positiv förändring i världen, och erbjuder därför en ordentlig "hjälterabatt" på logotyp, grafisk profil eller hemsida. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Hur bidrar du?

Berätta gärna för mig om ditt ansvarsfulla företagande, och jag tar tacksamt emot tips och råd på hur jag kan förbättra min verksamhet!

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell