Tjänster

Med hjälp av strategisk kommunikation och stark grafisk form, ger jag genomslagskraft åt verksamheter som vill skapa en positiv förändring i världen. Klicka in på respektive tjänst för att läsa mer och se referensuppdrag.

Strategi

Att utveckla ett varumärke utan en strategi är som att ge sig ut och vandra utan karta. Tillsammans undersöker vi och hittar vägen till målet.

Varumärkesstrategi

Varumärket är företagets essens – känslan som vi associerar en verksamhet med. Varumärket är summan av folks uppfattning om vad företaget är och gör.

Namngivning

Utifrån ditt varumärke tar vi fram ett antal olika namnförslag som matchar de krav som finns, som vi sedan känner in och utvärderar.

Kommunikationsplan

En kommunikationsplan bygger på varumärkesplattformen – med varumärket som grund arbetar vi strategiskt med mål och aktiviteter.

Design

Bra grafisk design inspirerar, lyfter och kommunicerar. En bra grafisk profil är konsekvent och unik – och väl anpassad efter vilka du riktar dig till.

Logotyp

Logotypen är företagets ansikte utåt och symboliserar hela verksamheten. En välfungerande logotyp ger trovärdighet och är en långsiktig investering.

Grafisk profil

Den grafiska profilen ska kommunicera varumärket och skapa igenkänning – med en bra grafisk profil uppfattas du som mer seriös och kompetent.

Infografik

Infografik, ikoner, piktogram och symboler förstärker kommunikationen av budskap, instruktioner och statistik – och underlättar förståelse av komplex data.

Illustration

Illustration som kommunikationsmedel gör att din verksamhet sticker ut – med illustrationer öppnas möjligheterna för en unik grafisk identitet.

Kommunikation

Med hjälp av formsäker design inom ramarna för ditt varumärke, och kommunikation som engagerar, når du fram till din målgrupp.

Webbdesign

Den grafiska identiteten ska vara tydlig även i de digitala kanalerna – satsar du på webbdesign framstår verksamheten som trovärdig och kompetent på webben.

Digitala trycksaker

Gör stort intryck med litet avtryck! En digital trycksak är lätt att distribuera, den kan bli interaktiv och går att hålla aktuell, och den är snällare mot miljön.

Cirkulärt profilmaterial

Återbrukat, cirkulärt profilmaterial blir inte slängt i samma utsträckning, och din verksamhet framstår som ansvarsfull och unik och blir ihågkommen.

Trycksaker

Alla trycksaker ska kommunicera rätt värden och varumärke, anpassat efter format. Visitkort, foldrar, flyers, bokomslag, årsredovisningar.

Kommunikationsmaterial

Digitala presentationer, mallar för presentationer, offerter och brev i Word, formgivning av annonser till tryckta eller digitala kanaler.

Vad kan jag hjälpa dig med?

Vill du få möjlighet att diskutera din företagsvision och ta reda på hur jag kan hjälpa dig att nå dina mål? Inledande rådgivning bjuder jag alltid på, utan att du behöver förbinda dig till något mer än eventuellt kaffe. Hör av dig så bokar vi ett möte!

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell