Är du en hjälte?

Med en affärsmodell som gör världen bättre?

Vem kan få hjälterabatt?

Har din verksamhet en värderingsdriven eller cirkulär affärsmodell? Jag bryr mig lite extra om att lyfta verksamheter som vill skapa en positiv förändring i världen, och erbjuder därför en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida. Läs vidare för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Exempel på kvalificerade verksamheter

Cirkulära företag

Har ditt företag en cirkulär affärsmodell? Jobbar ni exempelvis med förnybar energi, delningsplattformar, eller att förlänga produkters livslängd?

Hållbara företag

Är hållbarhet kärnan i er affärsmodell eller verksamhet? Jobbar ni exempelvis med växtbaserade livsmedel, giftfri odling eller att motverka matsvinn?

Ideella verksamheter

Har du en ideell organisation som jobbar för miljö, djur- eller mänskliga rättigheter? Kanske med parasport, våldsförebyggande eller mot fattigdom?

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Fyll i formuläret och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell