Är du en hjälte?

Med en affärsmodell som gör världen bättre?

Jag hjälper hållbara verksamheter att få konkurrens- och genomslagskraft, genom att erbjuda ett ”hjältestöd”, som är ett  marknadsföringsstöd bestående av ett antal olika tjänster paketerade efter verksamhetens behov. Stödet finansieras av mig genom pro bono-arbete, och har som syfte att ge en konkurrensfördel åt verksamheter som tar ansvar och bidrar till att lösa någon av hållbarhetsutmaningarna, sociala eller miljömässiga.

Stödet är paketerat för startups, scaleups, etablerade verksamheter samt ideella verksamheter. Läs vidare för att se vad du kan få hjälp med, och om din verksamhet är kvalificerad för hjältestöd!

Startups

För helt nystartade verksamheter eller företag precis i startgroparna. Verksamhetens syfte ska vara att bidra till att lösa någon av de globala utmaningarna i samhället, och företaget ska vara startat under de senaste två åren.

För hjältemodiga startups erbjuder jag något eller allt av följande:

1.

Ansökan

Design av ansökan om finansiering, till exempel till Vinnova. Innehåll till ansökan tillhandahålls av beställaren och ska finnas vid projektstart. Storlek och format på ansökan ska vara max en A4. Enkel men genomarbetad, målgruppsanpassad och intresseväckande design.

2.

Logotyp

En sålänge-logotyp tills det finns budget att satsa på en riktig. Textlogotyp med företagsnamnet som kan användas på ansökningar, hemsida med mera för att ge ett mer seriöst och pålitligt intryck. Svart och vit version samt eventuell färgversion ingår, levereras i format för tryck och webb.

3.

Hemsida

En presentationshemsida som gör verksamheten synlig på nätet, ger ett trovärdigt och kompetent intryck, och kan generera kontakter. Enkel hemsida med bara landningssida med presentation och kontaktuppgifter, men förberedd för att kunna byggas ut efter verksamhetens behov. Enkel men genomarbetad webbdesign. Alla licenskostnader för tillägg ingår, men webbhotell och domännamn finansieras av beställaren och ska finnas vid projektstart.

Scaleups

För verksamheter och företag som har varit igång ett tag och vill/behöver skala upp. Verksamhetens syfte ska vara att bidra till att lösa någon av de globala utmaningarna i samhället, och företaget ska vara startat under de senaste fem åren.

För hjältemodiga scaleups erbjuder jag något eller allt av följande:

1.

Hjälterabatt på logotyp

Nyproduktion av logotyp. Varumärkesworkshop och research ingår, logotypen tas fram i färgversion samt svart och vit version, i horisontellt och vertikalt format samt som symbol. Logotypen levereras i format för tryck och webb.

2.

Hjälterabatt på grafisk profil

Nyproduktion av grafisk profil, inklusive logotyp. Projektinnehåll och leverans efter verksamhetens behov.

3.

Hjälterabatt på hemsida

Nyproduktion av hemsida. Projektinnehåll och leverans efter verksamhetens behov.

Etablerade verksamheter

För etablerade verksamheter och företag som har en hållbar affärsmodell eller vill göra om verksamheten/delar av verksamheten till hållbar. Verksamhetens eller projektets syfte ska vara att bidra till att lösa någon av de globala utmaningarna i samhället.

För hjältemodiga verksamheter erbjuder jag något eller allt av följande:

1.

Hjälterabatt på grafisk profil

Nyproduktion eller omproduktion av grafisk profil, med eller utan logotyp. Projektinnehåll och leverans efter verksamhetens behov.

2.

Hjälterabatt på hemsida

Nyproduktion eller omproduktion av hemsida. Projektinnehåll och leverans efter verksamhetens behov.

3.

Rabatt på digital hållbarhetsredovisning

Digital hållbarhetsredovisning, publicerad på: hallbarhetsredovisning.com. Antingen design efter existerande design på fysisk redovisning, eller nyframtagen design om ingen existerande finns. Innehåll till redovisningen tillhandahålls av beställaren.

Ideella verksamheter

För ideella verksamheter som jobbar för mänskliga rättigheter, djurrätt eller miljöfrågor. Stödets omfattning bestäms utifrån verksamhetens storlek och behov.

För ideella verksamheter erbjuder jag något eller allt av följande:

1.

Hjälterabatt på logotyp

Nyproduktion av logotyp. Varumärkesworkshop och research ingår, logotypen tas fram i färgversion samt svart och vit version, i horisontellt och vertikalt format samt som symbol. Logotypen levereras i format för tryck och webb.

2.

Hjälterabatt på grafisk profil

Nyproduktion av grafisk profil, inklusive logotyp. Projektinnehåll och leverans efter verksamhetens behov.

3.

Hjälterabatt på hemsida

Nyproduktion av hemsida. Projektinnehåll och leverans efter verksamhetens behov.

Villkor & exempel på kvalificerade verksamheter

Det här är exempel på verksamheter som kan vara kvalificerade för hjältestöd, men jag kommer att göra en individuell bedömning av varje ansökan. Stöd beviljas i mån av tid och i den ordning ansökningarna kommer in. En och samma verksamhet kan beviljas stöd för max tre av alternativen ovan. Verksamheten ska vara i behov av stödet.

Cirkulära företag

Har ditt företag en cirkulär affärsmodell? Jobbar ni exempelvis med förnybar energi, delningsplattformar, eller att förlänga produkters livslängd?

Hållbara företag

Är hållbarhet kärnan i er affärsmodell eller verksamhet? Jobbar ni exempelvis med växtbaserade livsmedel, giftfri odling eller att motverka matsvinn?

Ideella verksamheter

Har du en ideell organisation som jobbar för miljö, djur- eller mänskliga rättigheter? Kanske med parasport, våldsförebyggande eller mot fattigdom?

Är du en hjälte?

Kontakta mig och berätta om er verksamhet och affärsmodell för att se om ni kan få hjältestöd! Berätta så utförligt som möjligt vad ni gör/kommer att göra och varför, vilka ni är och vad ni har för behov av marknadsföringsstöd, så återkommer jag så snart som möjligt.

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell