Logotyp, grafisk identitet och varumärke

– vad är vad egentligen?

Hej och välkommen! I mitt första “riktiga” inlägg tänkte jag att jag skulle försöka reda ut några frågetecken kring branding, på ett någotsånär överskådligt sätt. Många har skrivit om det här tidigare, och jag har lärt mig och hämtat inspiration av flera under min utbildning och min yrkesverksamhet. Alltså är det jag skriver här på inget sätt uppfunnet av mig, men bra kunskap och tankar är till för att föras vidare, och här får ni dessutom mina reflektioner på ämnet!

Inom de flesta branscher tänker jag att leverantörer till viss del behöver utbilda sina kunder och potentiella kunder, för att skapa så bra utbyten och samarbeten som möjligt, och så även inom grafisk formgivning. Det är ju trots allt så att man oftast inte går runt med så mycket kunskap om andra yrken än sitt eget, men för att göra så medvetna val som möjligt och få ut så mycket som möjligt av sina investeringar, så är det bra att veta lite om de tjänster man beställer.

Till exempel så har det hänt mer än en gång att en kund har kommit till mig och sagt att de vill ha en logga, men en stund in i mötet kommer det fram att det egentligen är en hel grafisk identitet de vill ha. Eller en hemsida istället! Det senare har faktiskt hänt mig, men det samarbetet gick riktigt bra, för vi redde ut begreppen på en gång. Men då kanske man skulle kunna reda ut begreppen ännu tidigare, till exempel här, i ett blogginlägg?

Vad är då branding, och varför delar jag upp det i logotyp, grafisk identitet och varumärke? Vad är vad?

Branding syftar till processen att skapa ett varumärke, och den processen kan bestå av ett antal olika handlingar och beslut, vilka jag förmodligen kommer att gå in på mer i ett senare inlägg. Jag dyker rätt in i definitioner av begreppen här!

Varumärke

Varumärket är företagets essens; vad företaget gör, står för och producerar. Varumärket i sig skapas inte av designern och består inte enbart av det visuella material som designern tar fram åt företaget, utan ett varumärke skapas och består av företagets värderingar och strategier, produkter och tjänster, kundhantering och inställning, företagets anställda och deras personlighet och stil, samt av det visuella material som förknippas med företaget. Såhär: ditt varumärke handlar i mångt och mycket om vad folk säger om din verksamhet när du inte är där.

Det här har inte jag kommit på, men jag tycker det är en väldigt tydlig liknelse, som jag kommer att fortsätta med i följande punkter: Om företag vore personer så kan varumärket sägas vara företagets personlighet.

Grafisk identitet

Den grafiska identiteten däremot, består av visuellt material samt regler för och sätt att jobba med visuellt material i företaget. Den grafiska identiteten tar sin utgångspunkt i företagets varumärke och har som syfte att på ett tydligt och engagerande sätt kommunicera varumärket. Den grafiska identiteten brukar bestå av logotyp, färgpalett, typografi, grafiska element och annan grafik, bildmanér, mallar för olika dokument, samt övrigt visuellt material som företaget behöver ha. En bra grafisk identitet lägger grunden för igenkänning, trovärdighet och synlighet.

För att fortsätta liknelsen från förra punkten: Om företag vore personer och varumärket är företagets personlighet, så är den grafiska identiteten företagets klädstil. Den utgår ifrån personligheten och kommunicerar den med omvärlden.

Logotyp

Logotypen blandas ofta ihop med varumärket, men är alltså en helt annan sak. Logotypen är en symbol för företaget och eftersom visuella saker är lätta att komma ihåg, så fungerar logotypen som igenkänning och identifikation av företaget. En bra logotyp behöver inte specifikt avbilda det företaget gör (med andra ord så behöver inte logotypen bestå av en sax om du är frisör), men ska utgå ifrån och symbolisera och kommunicera företagets varumärke.

Om företag vore personer och varumärket är företagets personlighet och den grafiska identiteten är företagets klädstil, så är logotypen företagets ansikte. Ansiktet kan hinta om personligheten utan att egentligen beskriva den, men för omgivningen kommer ansiktet att symbolisera personligheten.

Logotypen fungerar som en symbol för igenkänning och identifikation. Foto: Shutterstock.

För att summera det hela:

Varumärke: Företagets “personlighet”, det vill säga företagets essens.
Grafisk identitet: Företagets ”klädstil”, det vill säga företagets visuella material.
Logotyp: Företagets “ansikte”, det vill säga en symbol för identifikation av företaget.

Har du tankar kring logotyp, grafisk identitet och varumärke? Dela gärna med dig i en kommentar!

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin

Lämna en kommentar