Logotyp, grafisk identitet och varumärke

Vad är vad egentligen?

Ett väl omtvistat ämne och något som är viktigt för alla företagare oavsett storlek: branding. De har en tolkning av begreppet, men det finns ibland oklarheter kring vad det faktiskt innebär. Branding syftar till processen att skapa ett varumärke, och för att förklara vad det innebär så kommer jag helt kort att gå igenom tre olika saker; varumärke, grafisk identitet och logotyp, och hur man på ett enkelt sätt kan förtydliga deras olika roller.

1.

Varumärke

Varumärket är företagets essens; vad företaget gör, står för och producerar. Varumärket i sig består inte enbart av en logotyp eller en grafisk identitet, utan varumärket är summan av folks uppfattning om företagets tjänster, vision och innehåll. Varumärket handlar i mångt och mycket om vad folk säger om din verksamhet när du inte är där.

Om företag vore personer så kan varumärket sägas vara företagets personlighet.

2.

Grafisk identitet

Den grafiska identiteten däremot, består av visuellt material samt regler för och sätt att jobba med visuellt material i företaget. Den grafiska identiteten tar sin utgångspunkt i företagets varumärke och har som syfte att på ett tydligt och engagerande sätt kommunicera varumärket. Den grafiska identiteten brukar bestå av logotyp, färgpalett, typografi, grafiska element och annan grafik, bildmanér, mallar för olika dokument, samt övrigt visuellt material som företaget behöver ha. En bra grafisk identitet lägger grunden för igenkänning, trovärdighet och synlighet.

Om företag vore personer och varumärket är företagets personlighet, så är den grafiska identiteten företagets klädstil. Den utgår ifrån personligheten och kommunicerar den med omvärlden.

3.

Logotyp

Logotypen blandas ofta ihop med varumärket, men är alltså bara en del av det. Logotypen är en symbol för företaget och eftersom visuella saker är lätta att komma ihåg, så fungerar logotypen som igenkänning och identifikation av företaget.

Om företag vore personer och varumärket är företagets personlighet och den grafiska identiteten är företagets klädstil, så är logotypen företagets ansikte. Ansiktet kan hinta om personligheten utan att egentligen beskriva den, men för omgivningen kommer ansiktet att symbolisera personligheten.

För att summera det hela:

Varumärke: Företagets “personlighet”, det vill säga företagets essens.
Grafisk identitet: Företagets ”klädstil”, det vill säga företagets visuella material.
Logotyp: Företagets “ansikte”, det vill säga en symbol för identifikation av företaget.

Frågor om varumärke och grafisk identitet? Hör av dig till mig!

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell