Strategi

Att utveckla ett varumärke utan en strategi är som att ge sig ut och vandra utan karta; du kommer att hamna någonstans men förmodligen inte där du hade tänkt dig. Jag guidar och hjälper dig att svara på frågor som vad, hur och varför. Tillsammans undersöker vi och hittar vägen till målet.

Varumärkesstrategi

Varumärket är företagets essens – känslan som vi associerar en produkt, tjänst eller verksamhet med. Varumärket är summan av folks uppfattning om vad företaget är, gör och säger. För att kunna bygga en effektiv grafisk identitet, och intresseväckande och relevant kommunikation behöver man hitta kärnan i verksamheten. Det gör vi tillsammans i workshop-format, där nyckelpersonerna i verksamheten deltar.

Varumärkesplattform

I workshop-format gör vi tillsammans varumärkesövningar, och diskuterar positionering, värdegrund, mission och vision, målgrupper och tonalitet. Jag leder övningarna och diskussionerna, samt dokumenterar och sammanställer innehållet. Resultatet arbetas sedan ihop till en varumärkesplattfrom i samarbete med en professionell copywriter.

Namngivning

Har ditt företag inte något namn än? Namnet är en stor del av företagets identitet, och det finns ett antal saker att tänka på när man döper sitt företag. Utifrån ditt varumärke tar vi fram ett antal olika namnförslag som matchar de krav som finns, som vi sedan känner in och utvärderar.

Tonalitet

Tonaliteten är verksamhetens "röst" – den språkliga delen av varumärket. Tonalitet handlar inte om vad ni säger utan om hur ni säger det; ordval, formuleringar och språklig stil. Utifrån varumärket och i samarbete med copywriter sätter vi tonalitet för olika medier.

Kommunikationsplan

Kommunikationsplanen bygger på innehållet i varumärkesplattformen men handlar bara om själva kommunikationen. Med varumärket som grund arbetar vi strategiskt med frågor som: Mål för kommunikationen, budskap, målgrupp, kanaler och koncept.

Behöver du hjälp med varumärkesstrategi?

Vill du få möjlighet att diskutera din företagsvision och ta reda på mer om hur jag kan hjälpa dig att nå dina mål?

Men hur fungerar det?

Vad kostar det att anlita Caro Design, och vad är det för skillnad mot att anlita en stor byrå? Hur lång tid tar ett typiskt projekt och vad får jag för leverans?