Min värdegrund

Att designa för förändring

Stort intryck med litet avtryck

Att synas tydligt men gå med lätta steg, att ta ansvar för vad du lämnar efter dig. Rebeller med goda hjärtan är mina förebilder. Här kan du läsa om hur jag jobbar med hållbarhet.

Jag ser mitt hållbarhetsarbete som en ständig utveckling, med planer på att fortsätta förbättra hela tiden. Jag tror att nyckeln till ett bra förändringsarbete är att inse att man aldrig är klar, men inte låta det hindra en från att prata om det man faktiskt gör som är bra. Jag tar gärna emot tips och råd på ansvarsfullt förtagande!

Lokalt företagande

Jag anlitar alltid lokala entreprenörer och företag, och tror på att ett skifte mot fler lokala och småkaliga leverantörer, framför färre storföretag, är nödvändigt för en hållbar framtid.

Designval

Jag jobbar främst med digitala designlösningar, och när det gäller de trycksaker jag tar fram så väljer jag i första hand närproducerat eller återvunnet papper. När det gäller trycksaker har jag planer för hur jag ska kunna göra ännu bättre val framöver.

Växtbaserat

En av de allra mest effektiva sakerna du kan göra för klimatet, djuren och hälsan är att välja en växtbaserad kost. Jag är vegan sedan snart åtta år tillbaka och när jag bjuder på mat i samband med verksamheten är den alltid grön.

Samarbetspartners

Jag fokuserar särskilt på att lyfta och stärka de företag som har socialt och miljömässigt hållbara mål och drivkrafter, och jag väljer i den mån jag kan ut mina leverantörer efter samma kriterier.

Pro bono

Varje år har jag en "pro bono-pott" som tillåter mig att hjälpa exempelvis organisationer vars verksamhet ligger mig varmt om hjärtat. Hur stor potten är varierar med min övriga arbetsbörda, men det är en del av min verksamhet som jag själv värderar högt.

Cirkulärt företagande

Cirkulär ekonomi är ett system där resurser kan återskapas om och om igen istället för att som i rådande linjära ekonomi produceras, säljas, användas och sedan förbrukas/kastas. Även om jag ännu inte är cirkulär i mitt företag så är det målet, och jag är medlem i och jobbar med CirEko, som är en arena och ett nätverk som verkar för att underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi.

FN:s globala hållbarhetsmål

De globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling 2015. Följande mål jobbar jag aktivt med i min verksamhet:

Hur bidrar du?

Berätta gärna för mig om ditt ansvarsfulla företagande, och jag tar tacksamt emot tips och råd på hur jag kan förbättra min verksamhet!