Mångbottnat med tyngd

Grafisk profil till RAUK

“Our mission is simple. We depict personality. We capture what we see. We put it out on display. Nothing added, nothing removed. It is what it is. That’s what makes it complicated.”

Det är RAUK. RAUK är ett fotografiskt projekt med visionen att vara en förändringskraft i samhället och fotobranschen. Likt raukar har människors personligheter och olikheter en egen tyngd och tidlöshet. Istället för att följa utseendeideal och trender, inspireras RAUK av något som består; personlighet. Kärnvärdena är tyngd, tidlöshet och personlighet.

När jag fick uppdraget att ta fram logotyp och grafisk profil till RAUK, så visste jag att logotypen skulle behöva bära ett varumärke som, trots att det är ett ganska småskaligt projekt, har mycket tyngd. Och eftersom RAUK är ett fotografiskt projekt där fotona i sig är varumärket, så behövde vi en grafisk profil som lämnade nästan all plats åt fotona, men som samtidigt skulle kunna bära det här tunga och unika varumärket utan foton.

Lösningen var en blockig, typografisk logotyp med egenheter, som inte vill anpassa sig efter formmässiga ideal. Logotypens former och bokstäver ska naturligtvis också påminna om raukar, dels för att knyta an till namnet, dels för att bära och kommunicera betydelsen i det: Raukar har tyngd och tidlöshet, de är sina egna och personliga, och det är så RAUK vill porträttera människor. För att ge en hint om syftet med projektet är logotypen även menad att kommunicera en känsla av förändringskraft och kamp, genom ett formspråk som tar plats utan att ursäkta sig.

För att komplettera logotypens symbolik fullständigt är RAUKs logotyp också ett ambigram, vilket innebär att namnet RAUK även kan läsas spegelvänt. Detta gör att logotypen kan präglas och ändå vara läslig från båda sidor, men syftet är framförallt att kommunicera tanken om att människor, likt raukar, har många sidor, bottnar och uttryck.

Grundare av RAUK, samt skapare av fotografi och film, är Adam af Ekenstam.

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell