Tips för hållbar marknadsföring

Ansvarsfulla verksamheter är framtiden – ligg gärna i framkant för att få ökad konkurrenskraft, och ta ansvar för både vad du kommunicerar och vad du producerar.

Om du gör en omprofilering – finns det något existerande material att ta hänsyn till och som går att återanvända? Kommer det verkligen att behövas tryckt material? Kan vi ersätta det med digitalt? Hur kan vi använda material på ett så effektivt sätt som möjligt?

Återbruka material där möjlighet finns – återbrukat, cirkulärt profilmaterial har ett annat hantverksvärde eftersom det inte kan masstryckas, och det tillsammans med det faktum att det är återbrukat, gör att den som får ditt material i handen kommer att värdera det på ett annat sätt. 

1. Ersätt tryckt med digitalt

Det finns många sätt – använd digitala visitkort istället (eller LinkedIn), gör lätthanterliga pdf:er eller webbsidor av broschyrer och rapporter.

2. Reducera och generalisera

Om du trycker, beställ ett mindre antal och fyll på istället. Tryck så ”generellt” som möjligt så att materialet kan användas i många sammanhang.

3. Använd QR-koder

Använd en QR-kod som går att återanvända och led mottagaren till ditt digitala material! Lätt att hålla uppdaterat och väcker intresse.

4. Återanvänd existerande material eller råvaror

Det här kräver lite mer arbete och planering, men ibland finns det material som går att återanvända, eller så kan man återanvända existerande råvaror. Jag trycker bland annat visitkort på spillbitar från tryckerier, korrigerar mindre feltryck på redan tryckt material, trycker på tomma baksidor av existerande material och limmar ihop eller målar över det tryckta. Man kan sy nya märken över sydda loggor på profilkläder, man kan få sin logga tryckt över någon annans tryck på redan producerade tygkassar.

Relaterade uppdrag

Sveriges Stärkelseproducenter

Digitala trycksaker

Lotta Görling

Logotyp| Cirkulärt profilmaterial| Grafisk profil| Kommunikationsmaterial| Trycksaker| Varumärkesstrategi| Webbdesign

Vad kan jag hjälpa dig med?

Vill du få möjlighet att diskutera din företagsvision och ta reda på hur jag kan hjälpa dig att nå dina mål? Inledande rådgivning bjuder jag alltid på, utan att du behöver förbinda dig till något mer än eventuellt kaffe. Hör av dig så bokar vi ett möte!

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell