Tips för hållbar marknadsföring

Ansvarsfulla verksamheter är framtiden – ligg gärna i framkant för att få ökad konkurrenskraft, och ta ansvar för både vad du kommunicerar och vad du producerar.

Om du gör en omprofilering – finns det existerande material att ta hänsyn till och som går att återanvända? Kommer det verkligen att behövas tryckt material? Kan vi ersätta det med digitalt? Hur kan vi använda materialet på ett så effektivt sätt som möjligt?

Återanvänd material där möjlighet finns – återbrukat, cirkulärt profilmaterial har ett annat hantverksvärde eftersom det inte kan masstryckas, och därför kommer den som får ditt material i handen att värdera det på ett annat sätt. Och din verksamhet kommer dessutom att framstå som både innovativ och ansvarsfull!

1.

Ersätt tryckt med digitalt

Det finns många sätt att ersätta trycksaker med digitalt material: Använd digitala visitkort istället för tryckta, eller använd helt enkelt LinkedIn. Gör digitala pdf:er eller interaktiva webbsidor av broschyrer och rapporter – lättare att hålla uppdaterade och lättare att distribuera!

2.

Reducera och generalisera

Om du trycker, beställ ett mindre antal än vad du tror att du kommer att behöva och fyll på vid behov istället. Tryck så ”generellt” och genomtänkt som möjligt så att materialet kan användas i många olika sammanhang och under en längre period.

3.

Använd QR-koder

Använd en QR-kod som går att återanvända och led mottagaren till ditt digitala material! En QR-kod är lätt att placera, innehållet är lätt att hålla uppdaterat, och QR-koden väcker nyfikenhet eftersom mottagaren aktivt måste göra något för att få se innehållet.

4.

Återanvänd material eller råvaror

Det här kräver lite mer arbete och planering, men ibland finns det existerande material som går att återanvända, eller så kan man återanvända existerande råvaror. Jag trycker bland annat visitkort på spillbitar från tryckerier, korrigerar mindre feltryck på redan tryckt material, trycker på tomma baksidor av existerande material och limmar ihop eller målar över det tryckta. Man kan sy nya märken över logotyper på profilkläder, man kan få sin logga tryckt över någon annans tryck på redan producerade tygkassar.

5.

Välj dina leverantörer med omsorg

Anlita gärna lokala, småskaliga leverantörer – och undersök om du har möjlighet vad de har för hållbarhetsarbete. Köper du in produkter, var noga med ursprung och tillverkning.

6.

Var noga!

Lägg ordentligt med resurser på ditt varumärke, din marknadsföring och det material du tar fram. Prioritera hellre ett fåtal saker för att göra dem så effektiva och så långlivade som möjligt, så du slipper byta ut material längre fram. Det är bra både för företagets ekonomi och för miljön!

Relaterade uppdrag

Sveriges Stärkelseproducenter

Digitala trycksaker| Webbdesign

Lotta Görling

Logotyp| Cirkulärt profilmaterial| Grafisk profil| Kommunikationsmaterial| Trycksaker| Varumärkesstrategi| Webbdesign

Vad kan jag hjälpa dig med?

Vill du få möjlighet att diskutera din företagsvision och ta reda på hur jag kan hjälpa dig att nå dina mål? Inledande rådgivning bjuder jag alltid på, utan att du behöver förbinda dig till något mer än eventuellt kaffe. Hör av dig så bokar vi ett möte!

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell