Tips för grafisk formgivning

Att producera bra marknadsföringsmaterial handlar i grund och botten om tre saker; att skapa visuellt tilltalande material för att fånga intresse och skapa trovärdighet, att vara konsekvent med den grafiska profilen för att skapa igenkänning, och att presentera informationen på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Följande tips kan hjälpa dig att skapa eget material som hänger ihop och ger ett professionellt intryck – tipsen kan vara användbara även om det finns en grafisk profil, men om det finns en så utgå i första hand från den!

1.

Var konsekvent

Är det något jag verkligen vill lyfta fram vikten av när det gäller branding och marknadsföring, så är det konsekvens. Var konsekvent med användning och placering av typsnitt, färger, grafik och logotyp – och med stil och tilltal. Fungerar något så fortsätt med det!

2.

Håll det enkelt

Less is more – skriv ner det du vill säga, och förkorta och förenkla sedan så mycket det går. Titta sedan över hierarkin – syns det vad som är viktigast och följer hierarkin en logisk ordning? Kan något sägas med grafik istället för text? Är rubrikerna korta och slagkraftiga/intresseväckande? Testa på någon som inte är i din bransch – förstår de innehållet och kan följa strukturen?

3.

Var generös med friyta

Luft i layouten gör att läsaren hinner ”andas” och ta in informationen, det blir lättare att få en tydlig hierarki och att lägga fokus på det som är viktigt. Materialet upplevs också som mer välgjort och mer professionellt.

4.

Var sparsam med typsnitt

Håll dig till max två olika typsnitt och ett fåtal olika storlekar. Använd till exempel fet stil eller tydliga storleksskillnader för att få till bra kontraster.

5.

Se över texten

Hitta rätt storlek på brödtexten – för trycksaker är det oftast 10-11 punkter, ibland kan 9 punkter fungera också. Skriv ut och testa! Öka gärna radavståndet något, det gör det lättare att läsa. Se också till att raderna inte är för långa, bryt då hellre upp texten i två spalter.

Relaterade uppdrag

Bäckby (samarbete)

Grafisk profil| Logotyp| Webbdesign

Rauk

Logotyp| Grafisk profil| Varumärkesstrategi

Cirkulära Sverige

Grafisk profil| Kommunikationsmaterial| Logotyp| Webbdesign

Solkraft Direkt

Logotyp| Grafisk profil| Trycksaker| Varumärkesstrategi

Vad kan jag hjälpa dig med?

Vill du få möjlighet att diskutera din företagsvision och ta reda på hur jag kan hjälpa dig att nå dina mål? Inledande rådgivning bjuder jag alltid på, utan att du behöver förbinda dig till något mer än eventuellt kaffe. Hör av dig så bokar vi ett möte!

Är du en hjälte?

Jag erbjuder en ordentlig ”hjälterabatt” på logotyp, grafisk profil eller hemsida, rabatten bestäms utifrån din verksamhet. Kontakta mig och berätta om din affärsmodell för att se om du är kvalificerad för en hjälterabatt!

Förnamn
Efternamn
Företag
Email
Telefon
Beskriv din affärsmodell